Program Dziedzictwo kulturowe
priorytet 1 Ochrona zabytków
Modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji elektrycznej zamku w Oporowie
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

♦♦♦♦♦Zamek w Oporowie,
późnogotycka rycerska siedziba obronna, jest jednym z nielicznych średniowiecznych założeń rezydencjonalnych zachowanych w Polsce. Wzniesiony w 2.ćw. XV w. przez arcybiskupa Władysława Oporowskiego stanowił centrum rozległych dóbr ziemskich możnego rodu Oporowskich, herbu Sulima.

Budowlę otacza krajobrazowy park z ok. 1840 r., z dwoma pawilonami z XIX w. –
Domkiem Neogotyckim i Domkiem Szwajcarskim.
W planie parku czytelne są ślady renesansowego ogrodu.

Zespół zamkowo-parkowy mieści od 1949 r. muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich.
Zbiory prezentują dzieła malarstwa, rzeźby i wyroby rzemiosła artystycznego 
od XVI do pocz. XX w. 

 


Herb Oporów

Sponsorzy Muzeum: